Centres Residencials Maternals per a mares adolescents

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]
Són un recurs d’acollida que ofereix un espai educatiu d’inserció social i laboral, a joves –menors d’edat- embarassades o mares amb els seus fills que, per la seva situació d’abandonament i davant la impossibilitat –temporal o definitiva- de conviure en el seu nucli familiar, necessiten d’un recurs per educar-se temporalment d’una manera integral i compensadora.
[/dt_call_to_action]
[dt_fancy_title title=”A qui s’adrecen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Administració Autonòmica. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Què ofereixen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Treball des del vessant matern i familiar: Es treballa amb cada adolescent la responsabilitat que implica la maternitat i es valora la viabilitat de la mateixa –treballant la separació mare-fills en els casos que no sigui viable. En el cas de les noies que volen desenvolupar el seu rol matern se les acompanya en el seu maternatge i per a que puguin crear un marc familiar estable i autònom per elles i els seus fills/es. Es realitza un treball terapèutic amb les menors i les seves famílies amb l’objectiu d’assolir una relació familiar el més funcional possible.
Educació integral: Protegir, educar i afavorir el creixement integral dels infants i adolescents atesos des del tracte individualitzat, la quotidianitat i l’afecte.
Participació activa: Afavorir la participació activa dels infants i adolescents en els seus processos educatius a nivell familiar, formatiu i lúdic, per tal que puguin créixer en autonomia i assoleixin la seva inserció social i laboral.
Participació comunitària: Integració en les comissions de joventut i en els plans comunitaris de la localitat per tal d’afavorir la participació dels infants i els adolescents en les activitats del territori
Seguiment tècnic: acompanyament en la gestió tècnica per la millora i l’optimització de l’acció educativa, terapèutica i organitzativa. Identificació dels aspectes positius i bones pràctiques.
Supervisió de casos i d’equips: Revisió, anàlisi i estudi de la intervenció professional en els casos. Revisió de la intervenció de l’equip per compartir una mateixa metodologia i millorar la cohesió.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Residències maternals que gestiona EDUVIC” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Altres serveis residencials” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Persona de contacte” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

L’entrada Centres Residencials Maternals per a mares adolescents ha aparegut primer a Eduvic.

Feu un comentari