Centres d’Acolliment i Diagnòstic

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]
Són centres que tenen com a objectiu acollir amb caràcter d’urgència durant un curt període de temps infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que es troben en una situació greu de desprotecció i/o alt risc físic i/o psíquic mentre es realitza la valoració diagnòstica que determinarà la mesura i recurs de protecció més adient per a cada menor
[/dt_call_to_action]
[dt_fancy_title title=”A qui s’adrecen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Administració Autonòmica. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Què ofereixen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Estudi diagnòstic: Un equip interdisciplinar (treballador social, pedagog, psicòleg, metge, infermera i terapeuta familiar) té la funció de recollir tota la informació del cas, examinar, explorar i valorar les circumstàncies, situació i necessitats dels infants i adolescents per emetre un estudi que possibiliti l’elaboració de la proposta de mesura més adequada.
Treball familiar: l’acolliment contempla el treball amb la família realitzant un abordatge integral i intensiu  per tal d’intentar superar aquells aspectes relacionals que han donat lloc al desemparament i possibilitar el retorn de l’infant i/o l’adolescent en el menor temps possible.
Educació integral: Protegir, educar i afavorir el creixement integral dels infants i adolescents atesos des del tracte individualitzat, la quotidianitat i l’afecte.
Participació activa: Afavorir la participació activa dels infants i adolescents en els seus processos educatius a nivell familiar, formatiu i lúdic, per tal que puguin créixer en autonomia i assoleixin la seva inserció social i laboral.
Participació comunitària: Integració en les comissions de joventut i en els plans comunitaris de la localitat per tal d’afavorir la participació dels infants i els adolescents en les activitats del territori
Seguiment tècnic: acompanyament en la gestió tècnica per la millora i l’ optimització de l’acció educativa, terapèutica i organitzativa. Identificació dels aspectes positius i bones pràctiques.
Supervisió de casos i d’equips: Revisió, anàlisi i estudi de la intervenció professional en els casos. Revisió de la intervenció de l’equip per compartir una mateixa metodologia i millorar la cohesió.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Centres d’Acolliment que gestiona EDUVIC” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Altres serveis residencials” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Persona de contacte” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

L’entrada Centres d’Acolliment i Diagnòstic ha aparegut primer a Eduvic.

Feu un comentari