EDUVIC Infància i adolescència és l’àrea d’activitat des de la qual acompanyem i eduquem infants i adolescents en diferents contextos per tal de promoure el seu apoderament com a persones de ple dret  i de la seva  salut emocional i relacional en el sentit més ampli que ens permet cada context.

Treballem  amb  infants  i adolescents des del naixement fins a la seva majoria d’edat i, també, en  la seva joventut.

Alguns dels nostres serveis atenen a la població infantil, adolescent i jove en general, independentment de la situació social i econòmica de la seva família…

Alguns dels nostres serveis atenen a la població infantil, adolescent i jove en general, independentment de la situació social i econòmica de la seva família…

…tot i que molts dels nostres serveis s’adrecen a infants, adolescents i llurs famílies en situació de vulnerabilitat social per diferents raons.

Posem l’infant i l’adolescent en el centre d’actuació com a subjecte de ple dret, sempre considerant-lo en el seu context familiar i social.

Posem l’infant i l’adolescent en el centre d’actuació com a subjecte de ple dret, sempre considerant-lo en el seu context familiar i social.

Model d’EDUVIC Infància i adolescència


Serveis i recursos d’EDUVIC Infància i Adolescència


Últimes notícies