Serveis pel treball del retorn de l’infant del CRAE a casa

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]
Serveis d’atenció a les famílies amb la finalitat d’acompanyar a infants i adolescents, tutelats per la DGAIA, acollits en centres residencials d’acció educativa i en centres d’acolliment, en el seu retorn a casa amb les seves famílies.
[/dt_call_to_action]
[dt_fancy_title title=”A qui s’adrecen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Administració Autonòmica. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
Consorcis de Serveis Socials.
EAIAs. Equips d’atenció a la infància i l’adolescència
CRAE’s, Centres residencials d’acció educativa
CA’s, Centes d’acolliment

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Què ofereixen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Abordatge terapèutic familiar: treball amb tota la unitat familiar per tractar les dificultats emocionals i relacionals que es donen a la família.
Atenció Terapèutica Educativa individual: Apoderar els infants, adolescents i les seves famílies oferint eines que els capacitin i habilitin per tal de construir un clima familiar sa i ordenat a nivell relacional i emocional. Minimitzar l’impacte emocional que l’estada al centre ha esdevingut per ells.
2 Programes Específics: Infants i Adolescents, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats emocionals, relacionals i educatives d’aquestes dues franges d’edat.
Treball coordinat: es contempla la coordinació amb altres professionals implicats amb la família (EAIA’s, CRAE’s, CA’s, Serveis Socials, Escoles, IES, CSMA, CSMIJ, CDIAP CAP, Centres Oberts, Associacions, etc.).
Integració comunitària: Afavorir la participació dels infants, els adolescents i les seves famílies en la xarxa local (Inclusió, coneixement i ús adequat dels serveis socials, lúdics, acadèmics, etc.)
Seguiment tècnic: acompanyament en la gestió tècnica per la millora i l’ optimització de l’acció educativa, terapèutica i organitzativa. Identificació dels aspectes positius i bones pràctiques.
Supervisió de casos i d’equips: Revisió, anàlisi i estudi de la intervenció professional en els casos. Revisió de la intervenció de l’equip per compartir una mateixa metodologia i millorar la cohesió.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Programes de la Plataforma Cruïlla que ofereixen aquest servei” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Altres serveis d’atenció familiar” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Persona de contacte” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

L’entrada Serveis pel treball del retorn de l’infant del CRAE a casa ha aparegut primer a Eduvic.

Feu un comentari