“Els joves extutelats volen treballar”, un reportatge de TV3

Comparteix

TV3 ha fet un reportatge sobre la difícil situació en la qual es troben els joves migrants sols a l’hora d’obtenir un contracte laboral de 40 hores i d’un any per així aconseguir el permís de treball, tal com exigeix l’actual llei d’Estrangeria. Els protagonistes del reportatge són tres nois que atenem en els nostres serveis: el Hamza, l’Anas i l’Ali.

El Hamza i l’Anas són dos nois que estan fent pràctiques a Groots, una innovadora start up d’agricultura vertical sostenible. Han aconseguit un contracte d’un any amb el sou mínim, el qual els dóna dret a obtenir el permís de treball. Això ha estat possible gràcies al programa d’Integració sociolaboral de joves migrants sols AMIT (Aprenc, M’Implico, Treballo),creat i gestionat per EDUVIC l’any 2019, i premiat al mateix any amb el Premi de la Confederació del Tercer Sector Social com a experiència amb alt impacte en la comunitat en la categoria de “Transformació Social”.
L’AMIT té per objectiu ensenyar l’idioma, els hàbits i els costums del nostre territori i donar suport en tot el procés d’integració per tal de desestigmatitzar aquest col·lectiu dins la societat i empoderar-los per seguir amb el seu projecte de vida.
El programa consta de 4 fases d’aprenentatge:

Idioma: s’ensenyen nocions bàsiques pel desenvolupament i inserció dels joves a la comunitat.
Tallers prelaborals: tallers professionalitzadors per treballar hàbits, conductes i actituds referents a l’àmbit laboral.
Pràctiques en empreses reals: aprenentatge en context real i adquisició de competències i experiència. Desestigmatització del col·lectiu.
Contractació: contractació real del jove per tal d’empoderar la seva autonomia cap a la vida adulta.

El Hamza i l’Anas viuen al Pis d’Inserció laboral (PIL) Raspinell amb quatre joves més. Tant el Hamza com l’Anas van estar en Serveis de primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI), i després van anar al PIL Raspinell. Els PILs són residències per a joves (de 16 a 21 anys) vinculats a programes d’inserció laboral, tant siguin persones treballadores menors d’edat tutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya com persones majors d’edat extutelades. Els PILS són un servei que tenen per objectiu donar resposta a situacions i necessitats assistencials, educatives i laborals que requereixen una especialització tècnica en la inserció laboral dels joves tutelats i extutelats, així com també preparar-los un itinerari d’integració social.
En el reportatge també es dona testimoni a l’Ali, un noi que primer va estar al SPAAI i després al PIL Tallarol (nom que ve d’un petit ocell mediterrani). El PIL, que era l’antiga masia de Can Canal, ha acollit a un total de 25 joves, molts dels quals han pogut fer pràctiques de formació i tres ja tenen contracte de treball. De Tallarol se’n destaca la  bona vinculació dels nois amb el municipi, on hi han creat vincles personals amb els seus habitants i també de compromís social, participant activament en els diferents àmbits socials i laborals del poble.
Jèssica López, directora del RIL Tallarol, ens expressa la seva preocupació per les dificultats administratives que es troben els joves per trobar treball:

I així ho ratifica l’Elisabeth Guilera, insertora laboral:

És el que li ha passat a l’Ali i a molts joves en condicions similars. La Llei d’Estrangeria actual condemna a milers d’aquests joves a la irregularitat administrativa. Actualment, l’Ali està fent pràctiques en la companyia de teatre Frec a Frec, però per la naturalesa del projecte els és impossible oferir-li un contracte de 40 hores setmanals. Està pendent de si li sorgeix una oportunitat laboral per obtenir el permís de treball. Des d’EDUVIC, treballem incansablement per aconseguir que aquests joves puguin tenir una vida digna i integrar-se de manera positiva en el territori. El 30 d’octubre del 2020 EDUVIC va firmar, juntament amb d’altres entitats que treballen amb nois migrants sols, una petició de Change.org per exigir reformar els articles 196, 197 i 198 del Reglament de la Llei d’Estrangeria, que actualment deixa desemparats a milers d’aquest joves.

L’entrada “Els joves extutelats volen treballar”, un reportatge de TV3 ha aparegut primer a Eduvic.

Feu un comentari