Centres Residencials d’Acció Educativa

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]
Són centres que tenen com a objectiu acollir durant un període de temps els infants i adolescents de 0-18 anys tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
[/dt_call_to_action]
[dt_fancy_title title=”A qui s’adrecen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Administració Autonòmica. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Què ofereixen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Educació integral: Protegir, educar i afavorir el creixement integral dels infants i adolescents atesos des del tracte individualitzat, la quotidianitat i l’afecte.
Participació activa: Afavorir la participació activa dels infants i adolescents en els seus processos educatius a nivell familiar, formatiu i lúdic, per tal que puguin créixer en autonomia i assoleixin la seva inserció social i laboral.
Treball familiar: l’acolliment contempla el treball amb la família per tal d’intentar superar aquells aspectes relacionals que han donat lloc al desemparament i que, de superar-se, poden possibilitar el retorn a la llar.
Participació comunitària: Integració en les comissions de joventut i en els plans comunitaris de la localitat per tal d’afavorir la participació dels infants i els adolescents en les activitats del territori
Seguiment tècnic: acompanyament en la gestió tècnica per la millora i l’optimització de l’acció educativa, terapèutica i organitzativa. Identificació dels aspectes positius i bones pràctiques.
Supervisió de casos i d’equips: Revisió, anàlisi i estudi de la intervenció professional en els casos. Revisió de la intervenció de l’equip per compartir una mateixa metodologia i millorar la cohesió.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”CRAE’s que gestiona EDUVIC” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Altres serveis residencials” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Persona de contacte” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

L’entrada Centres Residencials d’Acció Educativa ha aparegut primer a Eduvic.

Feu un comentari