Residència Maternal Antaviana

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]Servei impulsat i contractat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
[/dt_call_to_action]
[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]La residència maternal Antaviana és un centre residencial que acull adolescents embarassades o mares amb els seus fills/es. Des del moment de l’ingrés, el centre treballa amb les capacitats i potencialitats que les noies ja tenen, així com amb els seus recursos familiars.
En aquells casos en què les noies, després d’un procés, decideixen que no volen o no poden exercir el seu rol maten, es treballa amb elles i els seus infants la separació, per tal de que aquesta esdevingui una experiència que no impacti de manera traumàtica en el desenvolupament de cap dels dos (mare i fill).
En els casos en què les noies decideixen portar endavant la seva maternitat, es treballa amb elles la responsabilitat que implica tenint presents les seves potencialitats i limitacions a l’hora d’exercir la maternitat envers el seu fill.[/dt_call_to_action]
[dt_fancy_title title=”Característiques principals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Treball per a la vida autònoma de la noia després del seu desinternament.
Programa de seguiment post-institucional Itaca.
Treball per a la vinculació de les mares amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTE).
Treball Familiar i psicoterapèutic amb les noies ateses i les seves famílies.
Treball interdisciplinar en xarxa amb els referents territorials de les noies i les seves famílies (EAIAs).

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Professionals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

1 director
10 educadors socials
1 responsable domèstic
1 terapeuta familiar

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Dades destacades” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

Informació 
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Places
15
15
15
15
15
15
15

Infants i adolescents atesos
31
31
27
27
22
29
26

Famílies amb què s’ha realitzat treball familiar *
36
50
44
44
40
32

Noies i nens que han tornat amb la família
5
35

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]
* S’hi comptabilitzen les diferents tipologies familiars. En cada cas s’ha intervingut amb uns nuclis familiars determinats i amb objectius diferents (família monoparental, extensa, nuclear, d’origen, creada…). Per tant, en el procés terapèutic de cada noia s’ha intervingut en els diferents nuclis familiars que s’han considerat més significatius pel seu procés emocional-relacional en aquesta etapa.
[/dt_call_to_action]

Per a més informació sobre Antaviana podeu accedir a les Memòries de Responsabilitat Social d’EDUVIC.

L’entrada Residència Maternal Antaviana ha aparegut primer a Eduvic.

Feu un comentari